Zagrożenie brakiem leków – rośnie lista antywywozowa

Zagrożenie brakiem leków

Coraz więcej aptek na całym świecie zgłasza niedobory leków na wymianę nie tylko w placówkach, ale również w magazynach producentów i dystrybutorów medycznych. Przyczyną tego zjawiska są między innymi ograniczenia eksportowe, antywywozowe oraz zamknięcia granic państwowych.

Rosnąca lista antywywozowa

Niepokojącym trendem jest zwiększająca się liczba krajów, które decydują się na wprowadzenie zakazu wywozu medykamentów. Wszystko wskazuje na to, że rośnie lista antywywozowa. W pojedynczych przypadkach mogą to robić producenci, którzy koncentrują swoją ofertę na lokalnych rynkach. Częściej jednak do takich działań przystępują samorządy państwowe, które w ten sposób chcą zapewnić sobie podaż na wypadek nagłych potrzeb.

Implementacja ustawodawstwa antywywozowego na globalną skalę prowadzi do powstania systemu zamkniętej pętli. Dlatego też w przypadku wzrostu zapotrzebowania i braku dostępności danej substancji, niemożliwe jest jej sprowadzenie z kraju, w którym nie ma zakazu wywozu. Takie działania prowadzą do zwiększonego zagrożenia dla zdrowia pacjentów, którymi nie są w stanie zaopiekować się placówki medyczne.

Rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego

Firmy farmaceutyczne szukają rozwiązań, by uniknąć niedoborów i uspokoić pacjentów. Często producenci nakładają limity pozwalające na sprzedaż jedynie wystarczającej ilości leku dla lokalnego zapotrzebowania danego kraju. Tego typu działanie wprowadzają kolejne ograniczenia na rynku i utrudnienia dla mniejszych placówek aptecznych.

Innym sposobem jest poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania surowców i wyrobów gotowych w innych krajach. Nie bez znaczenia są również działania na rzecz zwiększenia produkcji czy pozyskania potrzebnych zezwoleń regulujących import medykamentów z zagranicy. Jednakże takie rozwiązania wymagają czasu, nakładu finansowego i zmian w procedurach.

Problem zagrożenia brakiem leków wymusza szukanie innowacyjnych rozwiązań, a także potrzebę przeglądu obecnej polityki eksportowej. Z jednej strony wydaje się, że antywywozowe ustawodawstwo chroni lokalne społeczeństwa przed wyczerpaniem zasobów medycznych. Jednakże wprowadzenie zakazu wywozu w sytuacjach kryzysowych może spowodować jeszcze większe dramaty, niż te które antywywozowe regulacje próbują zapobiegać.

Podsumowanie

Zagrożenie brakiem leków jest coraz bardziej aktualne w obliczu pandemii koronawirusa. Niepokoje budzą fakt, że niektóre substancje są gromadzone i niedostępne dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe. Antywywozowe regulacje nałożone przez państwa dodatkowo ograniczają dostępność medykamentów. W obliczu tak dużej potrzeby kolejnym wyzwaniem jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań w celu uniknięcia limitowania dostępności niezbędnych leków oraz zakończenia praktyk eksportowych, które mogą zagrażać zdrowiu pacjentów.